Utolsó frissítés: 2016. február 8.

Önéletrajz


I. Személyi adatok

Lakhely: Mecanicilor u. 50., Kolozsvár

Telefon: 0745-217623

Munkahely: kutató, BBTE, Fizika Kar, Magyar Fizika Intézet, Román Tudomány és Technológia Kutatóintézet

Munkahelyi cím:  M. Kogalniceanu u. 1., 223-as terem, Kolozsvár

E-mail: ercsey.ravasz@phys.ubbcluj.ro

 

II. Tanulmányok

 • 1995‒1999: Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe), Kovászna megye
 • 1999‒2003: egyetemi tanulmányok, Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, fizika szak, Kolozsvár
 • 2003‒2004: magiszteri tanulmányok, Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, Számítógépes fizika magiszteri szak, Kolozsvár
 • 2004‒2008: doktori tanulmányok, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar, Budapest, Magyarország (témavezető: dr. Roska Tamás egyetemi tanár) és a Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, Kolozsvár, Románia (témavezető: dr. Néda Zoltán egyetemi tanár). A doktori diszertáció címe: Applications of Cellular Neural/Nonlinear Networks in Physics (Celluláris neurális/nonlineáris hálózatok alkalmazása a fizikában)

 

III. Kutatási terület: számítógépes és statisztikus fizika, interdiszciplináris témakörök, hálózatelmélet

Kutatási témák:

 • az agy funkcionális zonái által alkotott hálózat tanulmányozása és modellezése
 • nemlineáris dinamika és káoszelmélet: optimizációs feladatok megoldása kaotikus dinamikus rendszerek segítségével
 • hálózatelmélet: complex hálózatok tulajdonságai, citációs hálózatok, klaszterezési algoritmusok
 • optimizációs feladatok: logikai feltételek kielégítése, korrelációs klasztereződés komplex hálózatokban
 • celluláris neurális hálózatok és CNN számítógépek alkalmazása a fizikában

 

IV. Kutatási tevékenység

 • 2002‒2003: A Szociológiai fázisátalakulások kutatási program résztvevője, BCPL, Bergen, Norvégia.
 • 2003 augusztusától: kutatói gyakorlat, KFKI, RMKI-ELFO, Budapest, Magyarország, Témavezető: Dr. Szabó György.
 • 2003‒2004: A Komplex rendszerek fizikája kutatási program résztvevője, Sapientia KPI, Kolozsvár, Románia
 • 2005‒2007: Az Önszerveződő nanostrukturák modellezése kutatási program résztvevője a BBTE keretében, támogató C.N.C.S.I.S., Románia.
 • 2008‒2011: posztdoktori tanulmányok, Notre Dame Egyetem, Fizika Kar, Hálózattudomány és Aplikációk Interdiszciplináris Központ (Interdisciplinary Center of Network Science and Applications), Indiana, USA.
 • 2012‒2014: Marie Curie International Incoming Fellowship posztdoktori ösztöndíj, BBTE, Kolozsvár, „Kaotikus celluláris neurális-nemlineáris hálózatok alkalmazása korlátozás kielégítési feladatok megoldására” (“Chaotic Cellular Neural/Nonlinear Networks for Solving Constraint Satisfaction”), FP7-PEOPLE-2011-IIF-299915
 • 2011‒2014:  Fiatal Kutatócsoportok program vezetője, PN-II-RU-TE-2011-02-121, “Korlátozás kielégítési feladatok folytonos idejű megközelítése: optimizációs nehézség mint tranziens káosz” (“A continuous-time approach to constraint satisfaction: optimization hardness as transient chaos”)
 • 2012‒2016: Kolaboratív Aplikációs Kutatások program vezetője, PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0895 “Tudományos tevékenységek értékelésének fejlesztése tudomány-hálózatok tanulmányozásával” (“Improving scientific evaluation through analysis of scientific networks”)

 

V. Oktatási tevékenység

Régebben oktatott tantárgyak a Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar keretében:

 • A fizika és ismeret fejlődése szeminárium (alapképzés, kötelező, 1. félév)
 • Numerikus módszerek szeminárium (alapképzés, kötelező, 2. félév)
 • Kvantummechanika I. Szeminárium (alapképzés, kötelező, 2. félév)

2004‒2005: Pázmámy Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológia Kar: Nemlineáris dinamikus rendszerek szeminárium

2011: Notre Dame Egyetem, IN, USA, Bevezetés a hálózattudományba (Introduction to Network Science), doktori kurzus

 

VI. Szakmai elismerések (jelentős ösztöndíjak)

 • 2001: I. díj ETDK, Kolozsvár
 • 2002: II. díj, XXV. OTDK, Budapest, Magyarország
 • 2002‒2003: a Babeş‒Bolyai Tudományegyetem Ösztöndíja Kiemelkedő Kutatási Tevékenységért
 • 2003: Az MTA Ifjúsági Bolyai János Díja az egyetemi tanulmányok alatt elért kutatási eredményekért
 • 2003 augusztusa: kutatói ösztöndíj, KFKI, RMKI-ELFO, Budapest, Témavezető: Dr. Szabó György
 • 2007 március‒július: Erasmus kutatási ösztöndíj, Leuveni Katolikus Egyetem, ESAT, Leuven, Belgium, témavezető: Dr. Sabine Van Huffel egyetemi tanár
 • 2011: A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Fiatal Kutatók Díja
 • 2014: UNESCO-L’Oreal “Nők a tudományban” ösztöndíja
 • 2015: A Román Tudományos Akadémia Constantin Miculescu díja a Fizika szak keretében

 

VIII. Nyelvismeret

 • magyar – anyanyelv
 • román – felsőfok
 • angol – felsőfok
 • német – alapfok